Rundbrevet

Rund-4-09

 

 

 

Få vårt  informasjonsbrev  fire ganger i året.

Du kan velge å motta rundbrevet  fire ganger pr. år,
eller bare førjuls-nummeret  som har neste års program vedlagt.

Dersom du ønsker Rundbrevet i papirform må du si fra om det.
Ellers vil det bli sendt som pdf fil i epost 3 ganger i året,
men nummer 4 får du i tillegg i posten med neste års program.

ØNSKER DU et av disse alternativene, send oss en melding om det.
Alternativ 1: Papirform 4 ganger i året
Alternativ 2: epost 4 ganger i året + nr. 4 i posten med neste års program vedlagt
Alternativ 3: Kun som epost 4 ganger i året
Alternativ 4: Kun siste nr. i året med neste års program. ( epost eller post)

Jubileumsnummeret av Rundbrevet  – Sandom 50 år 2005
2005-2-rund-side1kan fremdeles bestilles. Du får et fyldig 16 siders nummer med historisk stoff og bilder. Det koster 20 kroner pluss porto og bestilles her