Rundbrevet

Rundbrevet er vårt  informasjonsbrev som sendes ut fire ganger i året.

Du kan velge å motta RUNDBREVET fire ganger pr. år enten ved post eller e-post.

En viktig del av inntektene våre (ca 25%) kommer gjennom gaver via Rundbrevet.
Gi gjerne et bidrag til driften av Sandom:
Kontonr. 2085.63.43589 – merkes «Sandom Gave»

Eller bruk
Nr: 551162
«Sandom Gåve» 

 

Les tidligere RUNDBREV her (pdf-fil)