Husfolket på Sandom

Sandom har nå en stab på 3 faste husfolk.
Her er vi som driver Sandom pr. 4. september 2023.

Anne-Karin Apalseth er daglig leder. Hun ble ansatt 1/8-1992 og har nå 100% stilling.

 

 

Steinar Hov ble ansatt 1/8-1992 og har nå 60% + midlertidig 40% stilling.

 

 

 

 

 

 

Merete Haukeland ble ansatt 24/4-2023 og har 40% stilling.