Husfolket på Sandom

Sandom har en stab på 5 faste husfolk.
Her er vi som driver Sandom pr. 1 februar 2023

Anne-Karin Apalseth er daglig leder. Hun ble ansatt 1/8-1992 og har nå 100% stilling.

 

 

Steinar Hov ble ansatt 1/8-1992 og har nå 80% stilling.

 

 

 

 

 

 

Vi har en 60% stilling ledig.

 

 

 

 

Elisabeth Giese ble ansatt 1/9-2020 og har 40% stilling.

 

 

 

 

 

 

Tobias Giese ble ansatt 1/9-2020 og har nå 80% stilling