Om disippelskap

«Følge Kristus – Fullføre den hellige Ånds gjerning»

Hva består disippelforholdet i?
En disippel er en lærling, en som lærer gjennom å betrakte og etterligne sin mester – å vandre med ham som er Veien, Sannheten og Livet. Enhver som ønsker å følge Jesus og lære av ham gjennom livet, inviteres til et livslangt disippelskap med Jesus i sentrum av livet:
disippel
Disippelskaps-hjulet viser at vi kan bli utrustet gjennom fellesskap med Jesus direkte – for eksempel i Jesusmeditasjon – og gjennom fellesskap med andre mennesker som er på Veien – på retreat og i det daglige.

Da er det også mulig å leve ut og fullføre det disippelliv og den livsgjerning som den hellige Ånd har for den enkelte av oss.

Hva går disippellivet ut på?
Målet for disippellivet beskriver Paulus slik:
«Enheten i troen på Guds sønn og i kjennskap til ham – den modne mann som har nådd sin fulle vekst og har fått hele Kristi fylde.»

I praksis er en disippel et menneske som:

 1. Er sterkt og personlig bundet til Herren Jesus Kristus.
 2. Får lov til å leve sammen med Herren Jesus hver dag
  Jesus går ved disippelens side
  Jesus er et livselement omkring disippelen
  Jesus bor i disippelens hjerte
 3. Blir mer og mer lik Mesteren hele tiden.
 4. Er forenet med Kristi interesser i verden.
 5. Lever sammen med andre Herrens disipler i menigheten
 6. Lar den hellige Ånd fullføre sin gjerning i disippelens liv