Gjest om retreat for gruppe

Gjeste5”Stillhet i byen” dro på landet:
I Sandefjord har vi ei gruppe som gjennom flere år har hatt åpent kapell en gang i uka, arrangert stille dager og stille kvelder. I høst arrangerte vi felles tur og retreat på Sandom, og det meldte seg flere enn det var plass til. Flere av de som ble med, hadde lurt litt på å dra på retreat tidligere, så nå ble det enkelt å bli med. Og husfolket på Sandom tok imot oss i ei utvidet helg til tre dagers retreat, med en dags fjellvandring. En liten fjellvandring fikk vi også til på veien opp, ved å stoppe ved Brimi fjellstue. Etterpå uttrykker også de fleste at fjellturene betydde mye for totalopplevelsen.

En av dem sier også: ” Dette var min første retreat, og jeg sitter igjen med bare positivitet og takknemlighet til Sandom og hele opplegget.  Jeg visste ikke helt hva jeg kunne forvente, men følte at jeg trengt noe for å styrke min tro… Jeg følte også en god trygghet i å være en gruppe sammen hvor jeg kjente de fleste, noen godt og andre bare litt.  Stillheten var god og naturlig, og vi hadde jo også tider hvor vi kunne snakke sammen.”

En annen uttaler: ” For meg var det denne gangen fint med stille andakt, fordi jeg var ganske stressa da jeg kom, og jeg kjente det godt å bli «fanget inn » av denne mulighet til absolutt ro… jeg vil spesielt takke for den gode, lange stillheten som varte helt til endt veksellesing på fjellet. Veldig, veldig godt! Det ble en helhet. Og flott tur!!”

Det ligger likevel en liten utfordring i at flere som kjenner hverandre, drar sammen: De fleste er vant til å være sosiale, mens man i retreaten legger til rette for å være alene med Gud. Alt i alt: Takk til Sandom! Og utfordringen er gitt videre: Ta initiativ innenfor en by, et område, en organisasjon, et fellesskap. Meld dere på en retreat som alt er planlagt, eller hør med Sandom når de kan ta imot deres gruppe!

Dag Knudsen