Litteratur – anbefaling

Bønn og
meditasjon
Edin Løvås Minutter med Jesus Verbum
Edin Løvås Et menneske i Kristus Luther forlag
Edin Løvås Gud har et ansikt Ansgar
Edin Løvås Hundre Jesusmeditasjoner Sandomstiftelsen
Edin Løvås Smak og se Atheneum
Ole Hallesby Fra bønnenes verden Lutherstiftelsen
Wilfrid Stinissen Vandring med hvilepuls Verbum forlag
Wilfrid Stinissen En bok om kristen dypmeditasjon Verbum
Henri J. M.
Nouwen
To og to ble vi sendt Verbum
Paul D. Stanley Connecting The mentoring Relatinships you need to succeed in life Navpress
Mangnus Malm Vägvisare, en bok om kristent ledarskap EFS forlag
Peter Halldorf Jomfrumark en moderne pilegrims ferd mot sine røtter Luther Forlag
Retreat
Edin Løvås Kjærlighetsmåltidet Hermon forlag
Disippelskap
Edin Løvås Vår tid trenger Kristusdisipler Sandomstiftelsen
Edin Løvås Hellig og alminnelig Ansgar
Edin Løvås Husmenigheten – et levende omvendlesesmiljø Hermon Forlag
Lederskap
Leroy Eims The lost art of disciple making Zondervan /
Navpress
Henri J. M.
Nouwen
Gjøre alle ting nye St. Olav Forlag
Evangelie-
formidling
Edin Løvås Vend deg om i glede Luther Forlag
Dawson Trotman Gi det videre Navigatørene
Robert E. Coleman Evangeliseringens hovedplan Filadelfiaforlaget
Jim Petersen Living Proof Sharing the gospel naturally Navpress
Biografi
Historikk
Knut Grønvik Snekkersønnen Edin Løvås – en biografi Luther Forlag
Tidskrifter
STREK – Tidsskrift for Tro. Aktualitet. Rotfeste Strek media AS
Pilgrim Förlags AB Nytt Liv