Om Sandomstiftelsen

Sandomstiftelsen
eier og driver retreatstedene

Sandom og Tomasgården

Dette er gode steder å søke Kristi nærhet og fellesskap.

Felles Retreatprogram (PDF) for stedene finner du her –
som pdf-fil til nedlasting

Sandomstiftelsen – en del av retreatbevegelsen – en bevegelse av mennesker som ønsker å følge Kristus, og som søker en praksis for å leve og arbeide sammen med ham i sin hverdag. Vi har et sterkt fokus på Jesus Kristus og en lengsel etter å leve som hans disipler.

Klikk på bildene for å komme til de respektive hjemmesidene for Tomasgården og Sandom

sandombilde

SANDOM RETREATSENTER I GARMO

Bilde Tomasgården

TOMASGÅRDEN PÅ KORNSJØ

 

Vi erfarer at retreat er en hjelp til dette. Vi arbeider for at alle mennesker skal komme inn i et nært fellesskap med Jesus Kristus. Gjennom retreat aktualiserer vi og gjør tilgjengelig en gammel praksis der mennesker har trukket seg tilbake til øde steder for å søke Gud. Jesus trakk seg ofte tilbake til øde steder og ba der (Luk 5,16). Han inviterte sine disipler med seg:

«Kom med til et ensomt sted hvor vi kan være alene, og hvil litt» (Mark 6,31).  Dette er en praksis fra profetene i Det gamle testamentet, som de første kristne førte videre. Ørkenfedrene og klosterbevegelsen gjorde tilbaketrekningen til en livsform. Klostrene har til alle tider tatt imot gjester som deler stillheten og bønnen for en tid. Vi viderefører denne tradisjonen og gjør den tilgjengelig for mennesker i dag.

Sandomstiftelsen

Daglig leder:
Anne Karin Apalseth (Sandom)

Sandomstiftelsens styre:

Styresammensetning etter årsmøte i 2019

– Roger Dahl (leder)
– Aslaug Espe
– Geir Otto Holmås
– Lise Hyldmo
– Therese Bergøy Johansen (Tomasgården)
– Anne Karin Apalseth (Sandom)

Varamedlemmer:
– Randi Andresen (for styret)
– Astrid Breivold (Sandom)
– Ingunn Skjelfoss (Tomasgården)

Årsmøte 2020

NB!
Kan bli endringer som følge
av Korona-pandemien

Årsmøte i Sandomstiftelsen er så langt planlagt avviklet
Kristi Himmelfartsdag, torsdag 21. mai 2020
i Toten frikirke, Raufoss. Innkalling er sendt til alle stemmeberettigede.

Årsmelding – 2018 (PDF-fil)
Årsmelding – 2017 (PDF-fil)

Forretningsadresse:
Kollavegen 334, 2685 GARMO
Tlf: 458 70 414
epost
Org.nr for Sandomstiftelsen: 959 393 699

Sandomstiftelsen er tilknyttet kontaktgruppa for retreater i Norge.
Mer informasjon finnes på retreater.no

1 comment on “Om Sandomstiftelsen”

  1. Pingback: Retreatstedene Tomasgården og Sandom – Kirkekollekt.no – KPK

Comments are closed.