Enneagrammet – «utviklingsveier»

Enneagrammet - "utviklingsveier"

Når

11. 02 2016 - 14. 02 2016    

Arrangementstype

 Uke 6 torsdag til søndag

Pris: kr 2300-3900

Tema:
LÆR OM DIN UTVIKLINGSVEI

Videregående kurs 2 – Enneagrammet arrangeres på Sandom
11-14. februar 2016.

All informasjon + info om dagsprogram og
reise m.m. finner du her i brosjyren

Nedlasting av brosjyreHVEM KAN DELTA?
Kurset forutsetter en viss grunnforståelse av Enneagrammet. Det er også nødvendig at du som deltager vet hvilken type du er, eller tar utgangspunkt i den typen du tror du tilhører.
Utover dette kan alle de videregående kursene tas i tilfeldig rekkefølge.

Det er mange som endrer mønster underveis i en selvutviklingsprosess med Enneagrammet. Det er fordi man gjennom prosessen får økt selvinnsikt og gjennom dette skjønner at man er en annen type enn det man trodde man var i utgangspunktet.

LÆR OM DIN UTVIKLINGSVEI
Enneagrammet beskriver at vårt mønster blir etablert i tidlige barneår som en reaksjon eller mestringsstrategi for møte med det vonde i verden. Noen av oss har hatt en tøff barndom, mens andre har hatt en god oppvekst. Uansett kommer ingen ”uskadd” gjennom barndommen, og alle må vi som barn møte det vonde i verden.

Gud skapte ikke i utgangspunktet mønstret i oss, men han skapte en essens i oss. Denne essens er helt unik for hver enkelt av oss og den går dypere enn vår tillærte personlighet og vår oppfatning av hva som preger våre reaksjonsmønstre. I essensen har vi også kontakt og tilgang til egenskapene og gavene i alle mønstrene i Enneagrammet som Gud i sin opprinnelsen la ned i oss.

Når vi som barn forsøkte å mestre en verden som påfører oss smerte blir ”løsningen” eller mestringen vårt mønster i Enneagrammet. Når vi som barn gikk inn i vårt mønster forlot vi noen egenskaper og gaver som senere blir vanskelig for oss å nå tak i.
Vi forlot vårt ”soulchild” – vårt sjelebarn.
For å utvikle oss personlig og åndelig er det nødvendig å gjenopprette forbindelsen med vårt ”soulchild”.

Kurset vil gjennom undervisning, øvelser og refleksjon i grupper og alene forsøke å bidra til å gjenopprette og styrke denne forbindelsen.

UTVIKLINGSVEIENE I ENNEAGRAMMET
http://sandomstiftelsen.no/backup/wp-content/uploads/2015/11/Enneagram-utviklingsveier.jpg
Pilene viser sammenhengen mellom mønster og utviklingsvei.

Nina SjøvollKURSHOLDER:
Nina Sjøvoll jobber med team og lederutvikling i Novera. Hun har jobbet med Enneagrammet i flere år i veiledning og er sertifisert for å undervise i Enneagrammet fra 9 typer Enneagramakademiet i Norge. Hun har Hovedfag i helsefag og er utdannet psykiatrisk sykepleier og karriereveileder. Hun har flere års erfaring som HR – sjef i Avinor og Helse Nord, samt direktør ved Skjelfoss psykiatriske senter.

Enneagrammet bygger på gammel kristen visdom, men har røtter enda lengre tilbake og brukes i mange sammenhenger. I Norge er det mest kjent som et åndelig og personlighetstype verktøy, men det brukes også som team og lederutvikling både i Norge og ellers i verden.