Årsmøte 2019

Velkommen til Sandomstiftelsens
Årsmøte
søndag 28.april-2019
i Søre Ål kirke, Lillehammer.

Vi møtes til gudstjeneste kl 11.00,
og til kirkekaffe og årsmøte etterpå.

I forbindelse med Årsmøtet inviterer vi også til en stille dag –
«Rasteplassen» – i Kirkekroken, Søre Ål kirke lørdag
27.april kl 12-15.
Husfolket på Sandom og Tomasgården blir med.