Behov for tilrettelagt mat?

Vi legger gjerne til rette for medisinsk begrunnede dietter, men
siden vi er et lite sted med begrenset kapasitet og også frivillige på kjøkkenet, må vi helst vite om behovene i god tid, senest 14 dager før retreaten. Kryss av på påmeldingsskjemaet (laktosefri, glutenfri, vegetarianer, andre helseutfordringer inkl. dietter) og ta kontakt dersom noe bør utdypes.