Tematertreat – «Tørsten gir lys»

Sandom 22-25. oktober 2015
Temaretreat med Erling Rimehaug

Tørsten gir lys«Å hvile i tillit også når du ikke ser – inspirert av Johannes av Korset»

I bokhylla i Stillhetens Hus har vi ei lita bok som har vært til hjelp og inspirasjon for mange: «Tørsten gir lys» av Erling Rimehaug. Rimehaug (f.1947) er kjent som kommentarredaktør i Vårt Land, og har erfaring både med retreat og pilgrimsvandring.
Med Johannes av Korset som følgesvenn beskriver Rimehaug kristenlivet som en reise, hvor vi stadig er i vekst og utvikling. Du vil få impulser til å hvile i tillit til Gud der du befinner deg uten å henge fast i det som var og med en åpenhet for at det går an å komme videre.

Vi inviterer til en retreat der også de ytre rammene er perfekte for tema. På denne tida holder sola seg bak Kollen og Sandom ligger i skyggen. Vi ser den bare skinne på andre sida av elva. Jeg kan irritere meg over det, men jeg kan også spørre: «Hvor er Gud på skyggesiden? Hvordan møter han meg der når han tilsynelatende ikke gjør det? Hva vil han meg gjennom dette?»
Går du langt nok, vil du komme forbi skyggen og ut i sola.
Men kanskje bare tørsten etter Gud skal få være ditt lys denne helga?

Retreaten er delvis taus, så det blir høve til å dele erfaringer ved kaffemåltidene og i lyttegruppa om kvelden, for den som vil. Det vil også bli mulighet for personlig samtale.

Hovedmåltidene inntas i taushet med musikk, og bortsett fra temasamlinger, lyttegruppe og fritiden mellom veksellesning og ettermiddagsøkt, bevarer vi tausheten i retreaten. I fritiden er det mulighet for å gå tur i Kollen eller langs Kollavegen, besøke Veslekapellet, eller Skapar – rommet!

Etter kveldsmat torsdag vil tema bli introdusert før vi går til kveldsbønn i kapellet, og inn i stillheten.

Her er brosjyre med mere info (pdf)