Om taus retreat

«Stillheten det gror i – den våkne og levende stillheten…»
Slik beskrev Edin Løvås, retreatbevegelsens far i Norge
den stillheten vi ønsker å legge til rette for på retreat.

Stillheten, i naturen, ute og inne, hjelper oss til å falle til ro og åpner for dypere kontakt med oss selv og Gud.
Den hjelper oss til refleksjon, bønn og meditasjon.
Noen kaller det «å hvile innover».
For mange er dette en ny måte å forholde seg til Jesus på, og retreaten er et sted for å utforske flere måter å be på!

Kan taus retreat være noe for meg…?

Vi har to typer taus retreat – fast lengde og fleksibel lengde. (Se i retreatprogrammet.)
Fast lengde: Retreaten varer fra startdato til sluttdato.
Fleksibel lengde: Her kan du velge ankomst og avreisedag selv i angitt periode.
Dette er en retreatform som mange trives godt i, 
men det er selvsagt viktig at du er motivert for taushet når du kommer.

Du får den  informasjonen du trenger den første kvelden, også skriftlig,
og så er det taushet (ingen samtale mellom gjestene) fram til du reiser igjen.

På en taus retreat i Sandomtradisjonen følger vi tidebønnsrytmen,
med samlinger i kapellet morgen, middag og kveld.

Om morgenen hver dag, deler vi ut forslag til dagens Jesusmeditasjon, og gir en liten introduksjon til den.
Så kan du selv legge opp dagen med tid for;
meditasjon, bønn, kreativ aktivitet, praktisk arbeid, kvile, turer og åndelig lesning.

På de tause retreatene er det tilbud om to typer personlig samtale – både sjelesorg og åndelig veiledning.
Dette kan gjestene avtale før ankomst, eller underveis i retreaten.

De tre hovedmåltidene foregår felles rundt bordet, mens vi lytter til musikk.
Kaffemåltidene er også i taushet, og etter kveldsmat er det anledning til å
lytte til musikk i peisestua en times tid, fram til felles kveldsbønn.
Siste kvelden er det vanlig kveldsprogram og ikke kjærlighetsmåltid (som i «retreat med delvis taushet»).

Tema for retreatene, det som går igjen i meditasjonsserien og i tidebønnene,
bestemmes hvert år før sommersesongen.
I fastetida vil det være egne tema som har med Jesu lidelseshistorie å gjøre.