Plakatkontakt

Sandom og Tomasgården har mange viktige ambassadører.
Noen sørger for at «jungeltelegrafen» er aktiv,  noen har meldt seg som våre «plakatkontakter». Til nå er det vel 200 slike, – også utenlands!

Hva innbærer det å være «plakatkontakt»?

  1. Du får tilsendt plakat for Sandom / Tomasgården, – med eller uten lomme for programmer. Den er i A3-format i farger.
  2. Du henger opp plakaten på et lurt sted hvor det ferdes «potensielle» gjester. (Spør om det er greit!)
  3. Du sørger for å bestille/etterfylle programmer.
  4. Du gir oss opplysninger om hvor plakaten er hengt opp, og gir oss ditt navn/adresse, så sender vi neste års program ved årets slutt.
  5. Du sørger for en til å overta ansvaret som plakatkontakt, eller tar ned plakaten når du ikke ønsker å ha ansvaret lenger.

KAN DU ?
VIL DU ?

______________________________________________