Bønne- og givertjeneste (Den indre ringen)

Sandoms BÆREBJELKE!

  • Den innebærer en fast bønne- og givertjeneste for Sandom, hvor de som er med ber for oss hver uke og gir et fast beløp regelmessig etter eget valg (hver måned / halvår / årlig).
  • Ca 9 ganger i året sender vi ut et brev til Den Indre Ringen hvor vi mer utførlig skriver om hvordan det står til med driften og oss på Sandom. Der skriver vi også ei liste med bønne- og takkeemner, og sender med en giro for givertjenesten.(Sendes i posten eller som epost)
  • Vi har ca 200 medlemmer i Den Indre Ringen nå, og er svært takknemlig til Gud for alle som har svart ja til å arbeide sammen med oss på denne måten.
  • Hvis dette ser ut til å være en tjeneste du ønsker å gå inn i, så må du bare ta kontakt med oss.