Økonomi – brev fra styreleder

Sandomstiftelsen:

Tiltak og konsekvens av korona-viruset

Måten korona-viruset sprer seg på har fått store konsekvenser i alle sammenhenger, både i vårt land og rundt omkring i store deler av verden. Retreatgårdene våre, Sandom og Tomasgården, har som alle andre virksomheter der mennesker samles innstilt alle arrangement inntil videre.

I arbeidet innen Sandomstiftelsen forholder vi oss til de råd, anbefalinger og påbud som er gitt av både lokale og nasjonale myndigheter. Det betyr at begge retreatgårdene nå er stengt. Alle forstår at vi ikke vet hvor lenge det vil være nødvendig å holde stengt, eller hvordan gjestetilgangen vil være når samfunnet vårt sakte, men sikkert begynner å komme i gang igjen. Vi må regne med at det vil gå en tid før vi er tilbake på vanlig deltakerantall på retreatene.

At alle arrangement er innstilt betyr også at inntekter uteblir. For å sikre stedenes økonomi har derfor de ansatte og ledelsen i fellesskap blitt enige om at det er riktig å permittere husfolkene en tid framover. Hvor lenge det er nødvendig forstår alle at vi ikke kan vite i skrivende stund. Vi har kun beholdt en liten stillingsressurs til å betjene telefon, posthåndtering og nødvendig oppdateringer på hjemmesider og sosiale medier.

Det vi har sett gang etter gang, når det har vært ekstraordinære situasjoner som har kommet, enten bygningsmessig eller på annen måte, er at dere trofaste støttespillere har stilt opp i forbønn og med økonomiske gaver. Vi oppfatter at situasjonen vårt land har kommet opp i, har ført til at både Tomasgården og Sandom Retreatsenter er i en kritisk situasjon. Vi vil derfor oppfordre alle som har mulighet til det å gi oss en ekstra gave, slik at vi sikrer driften på begge retreatsentrene og har mulighet til å komme i gang igjen med det viktige retreatarbeidet.

For selv om samfunnet vårt går i sakte fart for mange i denne tiden, har vi fremdeles bruk for stedene som inviterer deg avsides med Gud – husk at retreat fort kan bli vanedannende. Slike gode vaner støtter vi gjerne opp om med både praktiske og økonomiske håndslag.

Vi som er engasjert i Sandomstiftelsens virksomhet minner om at vi alle må ta del i dugnaden for å redusere koronautbruddet, også gjennom våre bønner til Gud for den verden vi lever i.

Med et ønske om at Guds velsignelse må hvile over oss alle i denne tiden.

Roger Dahl, styreleder – 18.03.2020