Temaretreat – når troen utfordres av livet

Når

05. 03 2020 - 08. 03 2020    

Arrangementstype

Uke 10 : torsdag til søndag. Taus temaretreat

3 overnattinger: kr 2.500 – 4.100

Retreaten kan utvides med taus fleksibel retreat i uke 11.

Lise Hyldmo vil gi innspill rundt temaet
«Når troen utfordres av livet»

Noen ganger flyter livet nesten av seg selv.
Andre ganger møter vi mer utfordrende sider av livet.
Noen ganger føler vi oss knust under byrden av livet –
og vi vet at livet er blitt endret på dyp vi ikke visste fantes.
 
Hvem er jeg?
Hvem er Gud?
Hvordan kan jeg leve videre i troen på en kjærlig og omsorgsfull Gud?
 
Livet og troen endrer seg og utvikler seg. Hvor går veien videre?
Finnes det en bærekraftig vei videre, der troen og livet fortsatt kan tåle tyngden og realitene i livet mitt?
 
Det er så mye som utfordrer, så ulike veier vi går gjennom livet,
men vi møter en del grunnleggende spørsmål og verdier som er felles for de fleste av oss.
 
På denne retreten blir det temasamlinger hvor vi går litt inn i brytningspunkter i relasjon til troen og livet.
Vi har valgt å gjøre dette i rammen av en taus retreat fordi veiene vi går gjennom livet er så ulike.
Disse dagene får du rom til å fokusere på det som er din vei, dine utfordringer og din gudsrelasjon.
Det blir også mulighet for samtale på tomannshånd.
 
Noen temaer vi skal se litt nærmere på:
* Troens naturlige vekst
* Gudstroen i møte med lidelsen
   – Gudsbilde og selvbilde
   – Jakobskampen
   – Anklage og tillit
   – Svakhetens styrke
 
Dette er stort – og utfordrende – tema.
Vi kommer ikke til bunns i dette, men vi kan gjennom disse dagene
få gå et stykke på denne veien sammen.