Taus retreat med fleksibel lengde

Taus retreat med fleksibel lengde

Dato: 04. 10 2016 - 11. 10 2016

Uke 40/41 tirsdag – tirsdag

Spesielt for denne uka:

– Fleksibel lengde – velg selv når du vi komme mellom 4-11/10.
Tilbud om åndelig veiledning i tillegg til sjelesorgsamtaler.
(PS: Ønske om åndelig veiledning må skrives i kommentarfelt ved påmelding)


Forklaring på det fleksible prissystemet vårt

Prisen er fleksibel.
Bakgrunn:Vi ønsker at ingen skal hindres av prisen. De som kan, betaler standardpris, og de som trenger det betaler mindre.

Kontakt Sandom for spørsmål
Hvorfor retreat - hva er retreat?