Taizè-retreat

Taizè-retreat

Dato: 03. 12 2015 - 06. 12 2015

Uke 49: Taizé-retreat m/Ulla Käll.
Taizébønner og gruppesamtale.
Pris: 2300–3900.

«Sangen skal fylle vår jordiske dag.»