Taizè-retreat

Taizè-retreat

Dato: 03. 12 2015 - 06. 12 2015

Uke 49: Taizé-retreat m/Ulla Käll.
Taizébønner og gruppesamtale.
Pris: 2300–3900.

«Sangen skal fylle vår jordiske dag.»


Forklaring på det fleksible prissystemet vårt

Prisen er fleksibel.
Bakgrunn:Vi ønsker at ingen skal hindres av prisen. De som kan, betaler standardpris, og de som trenger det betaler mindre.

Kontakt Sandom for spørsmål
Hvorfor retreat - hva er retreat?