Taize-retreat. Utsatt til sommeren 2017

Taize-retreat. Utsatt til sommeren 2017

Dato: 24. 11 2016 - 27. 11 2016

Taizeretreat 13-16. juli 2107

Pris kr 2300-3900.

Taizeretreat m/Ulla Käll.
Bønn, Taizésanger, stillhet og samtaler


Forklaring på det fleksible prissystemet vårt

Prisen er fleksibel.
Bakgrunn:Vi ønsker at ingen skal hindres av prisen. De som kan, betaler standardpris, og de som trenger det betaler mindre.

Kontakt Sandom for spørsmål
Hvorfor retreat - hva er retreat?