Taize-retreat. Utsatt til sommeren 2017

Taize-retreat. Utsatt til sommeren 2017

Dato: 24. 11 2016 - 27. 11 2016
Til påmeldingsskjema
Kontakt Sandom for spørsmål

Hvorfor retreat - hva er retreat?

Taizeretreat 13-16. juli 2107

Pris kr 2300-3900.

Taizeretreat m/Ulla Käll.
Bønn, Taizésanger, stillhet og samtaler

Forklaring på prissystemet vårt

Vi har et fleksibelt prissystem. Prisen er fleksibel innenfor en ramme.

Bakgrunn: Vi ønsker at den som trenger å komme på retreat, ikke skal hindres av prisen.
Samtidig har retreatstedene behov for økte inntekter.
Dette kan løses ved at de som mulighet, betaler opp mot maksimumsprisen.

Til påmeldingsskjema
Kontakt Sandom for spørsmål