Stillheten det gror i

Stillheten det gror i

Dato: 01. 10 2018 - 07. 10 2018
Til påmeldingsskjema
Kontakt Sandom for spørsmål

Hvorfor retreat - hva er retreat?

Uke 40 mandag- søndag

Spesielt for denne uka:

– Fleksibel lengde – velg selv antall dager. Prisliste.

Tilbud om åndelig veiledning inspirert av Ignatiansk tradisjon i tillegg til “vanlig” sjelesorg.
(PS: Ønske om åndelig veiledning må skrives i kommentarfelt ved påmelding)

Forklaring på prissystemet vårt

Vi har et fleksibelt prissystem. Prisen er fleksibel innenfor en ramme.

Bakgrunn: Vi ønsker at den som trenger å komme på retreat, ikke skal hindres av prisen.
Samtidig har retreatstedene behov for økte inntekter.
Dette kan løses ved at de som mulighet, betaler opp mot maksimumsprisen.

Om taus retreat

«Stillheten det gror i –den våkne og levende stillheten…»
Slik beskrev Edin Løvås, retreatbevegelsens far i Norge, den stillheten vi ønsker å legge til rette for på retreat.

Stillheten, i naturen, ute og inne, hjelper oss til å falle til ro,
og åpner for dypere kontakt med oss selv og Gud.
Den hjelper oss til refleksjon, bønn og meditasjon.
Noen kaller det «å hvile innover».
For mange er dette en ny måte å forholde seg til Jesus på,
og retreaten er et sted for å utforske flere måter å be på!

«Kan taus retreat være noe for meg…?»
På en taus retreat i Sandomtradisjonen følger vi tidebønnsrytmen
med samlinger i kapellet morgen, middag og kveld.
Om morgenen deler vi ut forslag til dagens Jesusmeditasjon, og gir en liten introduksjon til den.
Så kan du selv legge opp dagen med tid for meditasjon, bønn, kreativ aktivitet, praktisk arbeid, kvile, turer og åndelig lesning.
Vi tilbyr en halv times åndelig veiledning om dagen, og også sjelesorgsamtaler.

De tre hovedmåltidene foregår felles rundt bordet, mens vi lytter til musikk.
Etter kvelds kan en også lytte til musikk i peisestua.

Tema for retreatene, det som går igjen i meditasjonsserien og i tidebønnene,
bestemmes hvert år før sommersesongen.
I fastetida vil det være egne tema som har med Jesu lidelseshistorie å gjøre.

«Taus retreat med fleksibel lengde»…
Betyr at du kan komme og være så mange dager du vil i det aktuelle tidsrommet.
Retreatene starter vanligvis med kveldsmat kl 19.30 første dag, og avsluttes etter frokost siste dag.

Til påmeldingsskjema
Kontakt Sandom for spørsmål