Sommer-retreat

Sommer-retreat

Dato: 19. 07 2021 - 24. 07 2021

Uke 29: mandag til lørdag. Delvis taushet

4 overnattinger: kr 3900 – 5800

   

 


Forklaring på det fleksible prissystemet vårt

Arrangementsprisen er fleksibel innenfor en ramme.
Bakgrunn: Vi ønsker at ingen skal hindres av prisen, derfor er den fleksibel innenfor en ramme. De som kan betaler standardpris, og de som trenger det betaler mindre.

Kontakt Sandom for spørsmål
Hvorfor retreat - hva er retreat?