Sommer-retreat

Sommer-retreat

Dato: 19. 07 2021 - 24. 07 2021

Uke 29: mandag til lørdag. Delvis taushet

4 overnattinger: kr 3900 – 5800