Sommer-retreat

Sommer-retreat

Dato: 28. 07 2020 - 01. 08 2020

Uke 31: tirsdag til lørdag. Delvis taushet

4 overnattinger: kr 2650 – 4550