Sommer-retreat

Sommer-retreat

Dato: 16. 07 2019 - 21. 07 2019

Uke 29: tirsdag til søndag. Delvis taushet

5 overnattinger: kr 3000 – 5200


Forklaring på det fleksible prissystemet vårt

Prisen er fleksibel.
Bakgrunn:Vi ønsker at ingen skal hindres av prisen. De som kan, betaler standardpris, og de som trenger det betaler mindre.

Kontakt Sandom for spørsmål
Hvorfor retreat - hva er retreat?