Sommer-retreat

Sommer-retreat

Dato: 16. 07 2019 - 21. 07 2019

Uke 29: tirsdag til søndag. Delvis taushet

5 overnattinger: kr 3000 – 5200