Sommer-retreat

Sommer-retreat

Dato: 07. 08 2018 - 12. 08 2018

Uke 32: tirsdag til søndag

5 overnattinger: kr 3000 – 5200


Forklaring på det fleksible prissystemet vårt

Prisen er fleksibel.
Bakgrunn:Vi ønsker at ingen skal hindres av prisen. De som kan, betaler standardpris, og de som trenger det betaler mindre.

Kontakt Sandom for spørsmål
Hvorfor retreat - hva er retreat?