Innstilt – Retreat med skimulighet

Innstilt - Retreat med skimulighet

Dato: 03. 03 2016 - 06. 03 2016

Uke 9 – Torsdag – søndag

Retreaten er innstilt

 


Forklaring på det fleksible prissystemet vårt

Prisen er fleksibel.
Bakgrunn:Vi ønsker at ingen skal hindres av prisen. De som kan, betaler standardpris, og de som trenger det betaler mindre.

Kontakt Sandom for spørsmål
Hvorfor retreat - hva er retreat?