Kristi himmelfart – retreat

Kristi himmelfart - retreat

Dato: 09. 05 2018 - 13. 05 2018

Uke 19: onsdag til søndag

4 overnattinger: kr 2500 – 4400


Forklaring på det fleksible prissystemet vårt

Prisen er fleksibel.
Bakgrunn:Vi ønsker at ingen skal hindres av prisen. De som kan, betaler standardpris, og de som trenger det betaler mindre.

Kontakt Sandom for spørsmål
Hvorfor retreat - hva er retreat?