Ignatiansk retreat + tema-dag om ignatiansk spiritualitet

Ignatiansk retreat + tema-dag om ignatiansk spiritualitet

Når

29. 06 2023 - 08. 07 2023    
19:30 - 12:00

Arrangementstype

Uke 26/27: torsdag til lørdag – tema-dag på fredag før retreaten starter

9 overnattinger: kr 10900 – 7000 Info om prissystem og avbestilling

Til påmeldingsskjema

Om temadagen på torsdag

I de Åndelige Øvelsene som Igantius av Loyola skrev, finner vi mange arbeidsredskaper. Disse kan hjelpe oss på en retreat i møte med utfordringer og tekster, i møte med oss selv og i møte med Gud. For Ignatius var erfaringene grunnleggende. Derfor blir det det viktigste arbeidsredskapet på temadagen. Samtidig vil vi også se på tanker som ligger bak den ignatianske spiritualiteten.

Gjesteglimt fra ignatiansk retreat:

Tilbake til den enkle, nære Gudsrelasjonen…Jeg gikk mot Kollen etter en intens og krevende dialog med ham i  kapellet. Fargene i naturen ble med ett klarere, den indre monologen stilnet, jeg bare var i nærhet og stillhet, og det varte…– Slike gaver får vi  av og til, sa veilederen og nikket. Jeg trenger min 8-dagers date med Herren. Å synke på plass slik at lengselen etter Ham igjen stiger opp til  overflaten…

Om Ignatiansk retreat på Sandom

Ignatius av Loyola (1491-1556) lærte gjennom erfaring at følelser, tanker og indre stemninger kan være viktige veivisere til en dypere
relasjon til den treenige Gud. Ved å være våken for det som skjedde i ham og med ham i møte med fortellingene fra Jesu liv, la han merke
til hvilken betydning det hadde for retningen i hans eget liv.
På denne retreaten følger vi den ignatianske tilnærmingsmåten der fokus ligger på å utdype Guds-relasjonen. Frihet er en viktig del av
retreaten. Gjennom dialogen med Gud erfarer vi hvordan han arbeider i og med oss individuelt.

Sentrale spørsmål blir:

 • Hva er min dypeste lengsel?
 • Hvordan kommuniserer Gud med meg?
 • Hva legger jeg merke til? Hvordan reagerer jeg ?
 • Hvordan vil jeg svare på hans tiltale?

Det jeg ønsker å oppnå gjennom retreaten, er å bli mer oppmerksom på Guds tilstedeværelse i mitt eget liv….

Stillhet
Dette er en taus retreat. Det vil bli en felles informasjonssamling ved start, og ved avslutning av retreaten. Stillheten er en hjelp til å lytte
både til Gud og seg selv.
”Vær stille og vit at jeg er Gud.” (Salme 46,10)

Du får en daglig samtale med en veileder (medvandrer) om hva som beveger seg i ditt indre i møte med stillheten, og i bønnen gjennom
dagen. Samtalen kan være en hjelp til å oppdage hvordan Gud taler til deg, og hvordan du gir ditt gjensvar.
Veilederteamet har faglig og personlig erfaring med åndelig veiledning og ignatiansk retreat.

Dagsprogram

 • En daglig samtale med veileder
 • Fordypning i bibeltekster, dikt, bilder etter ønske og behov
 • Du legger opp din egen dagsrytme med bønnetider
 • Morgengudstjeneste med nattverd
 • Dagen avsluttes med felles, stille andakt
 • Tause måltider, noen med musikk

Utsikten fra toppen av Lomskollen bak Sandom

Turmuligheter
Landskapet rundt Sandom innbyr til «bønnevandringer», og til å ferdes med sansene åpne i det flotte turterrenget. Stillheten, nærheten
til Skaperverket, fjellene, stiene opp i Kollen, den gamle Kollavegen, Ottaelva – alt dette gir en god ramme for det som skjer i deg.

Kanskje frister også

 • vedkløyving og joggetur i motbakke
 • Skapar-rommet i kjelleren i Stillhetens Hus

Kontakt Sandom for spørsmål
Hvorfor retreat – hva er retreat?