Innstilt – Frihet og legedom i Kristus

Innstilt - Frihet og legedom i Kristus

Når

21. 05 2021 - 24. 05 2021    
00:00

Arrangementstype

Pris: kr. 3000-4300

Seminar i retreatramme i samarbeid med «Helhet gjennom Kristus»

I pinsen arrangerer vi Seminar i retreatramme i samarbeid med Helhet gjennom Kristus.
Det har temaet: Frihet og legedom i Kristus.
Gjennom undervisning og forbønn for den som ønsker det,
er målet at vi kan få en dypere relasjon til Jesus
og gå videre i livet med større frimodighet og glede.

Hva er Helhet gjennom Kristus (HgK)?
Det er en internasjonal og tverrkirkelig sjelesorgsbevegelse.
Målet for arbeidet i HgK er større overgivelse til Jesus.

Ved å rette fokus på mitt forhold til Gud,
mitt forhold til andre mennesker og mitt forhold til meg selv,
søker vi å oppnå målet-.

Jesu programtale i Lukas 4, 18-19 er sentral i HgK.

Kursleder Tor Steinar Grindheim.

Mere og utfyllende informasjon finner du
her i Brosjyre til nedlasting (PDF).