Enneagrammet – «stresspunkter»

Enneagrammet - "stresspunkter"

Når

14. 11 2019 - 17. 11 2019    

Arrangementstype

 Uke 46 torsdag til søndag

Pris: kr 2400-4000

Kurs i retreatramme:
«ENNEAGRAMMETS STRESSPUNKTER»

Videregående kurs

HVEM KAN DELTA?
For å delta forutsettes det at du har jobbet litt med Enneagrammet og ditt eget mønster.

INNHOLDET I KURSET:
I stress opplever vi ofte at våre vanlige reaksjonsmønstre ikke strekker til.
Vi reagerer og opptrer annerledes enn det vi pleier. Vi kan overraske både oss selv og omgivelsene på måten vi reagerer på.
Enneagrammet viser oss at det ikke er tilfeldig hvordan vi reagerer i stress og at vår stressreaksjon henger nøye sammen med hvilken grunntype vi er.

I en åndelig engelskspråklig sammenheng benevnes disse stressreaksjonene
som ”demons” – våre indre demoner, eller sagt på en annen måte – våre destruktive sider. Utfordringene ved disse er at de begrenser vår åndelig og personlig vekst.  
Ved å bli bevisstgjort våre stressreaksjoner og å ”slutte fred” med disse
kan de faktisk også vendes slik at de blir en ressurs for oss.

Temaretreaten vil gjennom forelesninger, øvelser og refleksjon i grupper og alene gi oss en bevisstgjøring av våre  stressreaksjoner. 
Jeg vil legge opp denne temaretreaten etter samme «lest» som soulchildkurset du tidligere har deltatt på. 

KURSHOLDER:

Nina Sjøvoll har egen veiledningspraksis med Ennegrammet som utgangspunkt.
Hun har Hovedfag i helsefag og Enneagramutd. fra ”9typer Enneagramakademiet”. 
Nina har lang erfaring fra utviklingsarbeid både med team og enkeltpersoner som leder gjennom mange år.
I tillegg er hun karriereveileder, og er utdannet i veiledningspedagogikk.
For mer informasjon gå inn på hennes hjemmeside www.ninasjøvoll.no

Enneagrammet bygger på gammel kristen visdom,
men har røtter enda lengre tilbake og brukes i mange sammenhenger.
I Norge er det mest kjent som et åndelig og personlighetstype verktøy,
men det brukes også som team og lederutvikling både i Norge og ellers i verden.