Enneagrammet – «Soulchild»

Enneagrammet - "Soulchild"

Når

14. 02 2019 - 17. 02 2019    

Arrangementstype

 Uke 7 torsdag til søndag

Pris: 2.400 – 4.000

Tema:
LÆR OM DIN UTVIKLINGSVEI (soulchild)

Videregående kurs

HVEM KAN DELTA?
Kurset forutsetter en viss grunnforståelse av Enneagrammet. Det er også nødvendig at du som deltager vet hvilken type du er, eller tar utgangspunkt i den typen du tror du tilhører.
Utover dette kan alle de videregående kursene tas i tilfeldig rekkefølge.

Det er mange som endrer mønster underveis i en selvutviklingsprosess med Enneagrammet. Det er fordi man gjennom prosessen får økt selvinnsikt og gjennom dette skjønner at man er en annen type enn det man trodde man var i utgangspunktet.

LÆR OM DIN UTVIKLINGSVEI
Enneagrammet beskriver at vårt mønster blir etablert i tidlige barneår som en reaksjon eller mestringsstrategi for møte med det vonde i verden. Noen av oss har hatt en tøff barndom, mens andre har hatt en god oppvekst. Uansett kommer ingen ”uskadd” gjennom barndommen, og alle må vi som barn møte det vonde i verden.

Gud skapte ikke i utgangspunktet mønstret i oss, men han skapte en essens i oss. Denne essens er helt unik for hver enkelt av oss og den går dypere enn vår tillærte personlighet og vår oppfatning av hva som preger våre reaksjonsmønstre. I essensen har vi også kontakt og tilgang til egenskapene og gavene i alle mønstrene i Enneagrammet som Gud i sin opprinnelsen la ned i oss.

Når vi som barn forsøkte å mestre en verden som påfører oss smerte blir ”løsningen” eller mestringen vårt mønster i Enneagrammet. Når vi som barn gikk inn i vårt mønster forlot vi noen egenskaper og gaver som senere blir vanskelig for oss å nå tak i.
Vi forlot vårt ”soulchild” – vårt sjelebarn.
For å utvikle oss personlig og åndelig er det nødvendig å gjenopprette forbindelsen med vårt ”soulchild”.

Kurset vil gjennom undervisning, øvelser og refleksjon i grupper og alene forsøke å bidra til å gjenopprette og styrke denne forbindelsen.

UTVIKLINGSVEIENE I ENNEAGRAMMET

Utviklingsveiene i Enneagrammet

Pilene viser sammenhengen mellom mønster og utviklingsvei.

KURSHOLDER:

Nina Sjøvoll har egen veiledningspraksis med Ennegrammet som utgangspunkt. Hun har Hovedfag i helsefag og Enneagramutd. fra ”9typer Enneagramakademiet”. Nina har lang erfaring fra utviklingsarbeid både med team og enkeltpersoner som leder gjennom mange år. I tillegg er hun karriereveileder, og er utdannet i veiledningspedagogikk. For mer informasjon gå inn på hennes hjemmeside www.ninasjøvoll.no

Enneagrammet bygger på gammel kristen visdom, men har røtter enda lengre tilbake og brukes i mange sammenhenger. I Norge er det mest kjent som et åndelig og personlighetstype verktøy, men det brukes også som team og lederutvikling både i Norge og ellers i verden.

Vinter Sandom