Enneagramkurs i retreatramme (Venteliste)

Enneagramkurs i retreatramme (Venteliste)

Når

15. 06 2023 - 18. 06 2023    
19:30 - 12:00

Arrangementstype

Uke 24: torsdag – søndag. delvis taushet

3 overnattinger: kr 4700 – 3200 Info om prissystem og avbestilling

kursleder: Karoline Astrup

Til påmeldingsskjema

ENNEAGRAMMET

… er et typologisk utviklingssystem som forener moderne psykologi med gammel spirituell visdom. Det tilbyr en unik beskrivelse av ni ulike mønstre for vår personlighet, som kan hjelpe oss til å bli bedre kjent med både våre ressurser og utfordringer. Undervisningen vil ta utgangspunkt i en tro på at alle mennesker er skapt i Guds bilde, med en iboende mulighet til å erfare en dyp kontakt med både oss selv, hverandre og Gud. Denne kontakten forstyrres ofte av både indre og ytre støy, noe som igjen kan føre til ubevisste og lite hensiktsmessige handlinger og reaksjoner. I løpet av retreaten vil vi søke økt bevissthet om egne handlings og reaksjonsmønstre, samt forsøke å oppdage sunne utviklingsveier. I dette arbeidet, blir kunnskap om enneagrammet ikke et mål i seg selv, men brukt som et verktøy for økt forståelse av oss selv og andre.Enneagram-diagram

Fordypningen vil i tillegg til undervisning i enneagrammet preges av samtaler, øvelser, selvrefleksjon, stillhet og meditasjon.

KURSLEDER:

Karoline Astrup er utdannet teolog fra henholdsvis Aarhus Universitet og Universitetet i Oslo, og har vært prest siden 2006. Hun har vært prest i Asker menighet siden 2007 og sokneprest siden 2019. I tillegg til å være prest, er hun utdannet yogalærer, har videreutdanning blant annet innenfor neuroaffektiv utviklingspsykologi, og har flere års erfaring med Enneagrammet. Hun har i hele sitt voksne liv vært opptatt av fordypning og kristen spiritualitet, og har mangeårig erfaring med meditasjon, kontemplativ bønn og retreatarbeid.