Dagens meditasjon

9788254309308

1. utgave 1986

Bilde aav boka "Minutter med Jesus" 2020

3. og nyeste utgave 2020

Dagens meditasjon er hentet fra Edin Løvås’ bok: «Minutter med Jesus» utgitt på Verbum 1986.
De har nå trykket den opp på nytt i tredje utgave (Verbum 2020). 

Jesus er nær. Overalt og alltid.
Noen daglige minutter kan gjøre det til erfaring.
«Kristne mennesker trenger et personlig andaktsliv.
Men det er klokt å bestemme seg for en minimumsdisiplin på noen minutter»,
skriver Edin Løvås i innledningen til denne boka.

Minutter med Jesus presenterer en enkel, Jesus-sentrert meditasjonspraksis
som bygger på bibeltekster og punktene se, be og tilbe.
Alle meditasjonene tar utgangspunkt i tekster fra Det nye testamentet.
Gjennom en enkel og bibelsentrert metode får du hjelp til å leve deg inn i bibeltekstene slik at innholdet i tekstene kan bli en del av din hverdag.
Hver meditasjon avsluttes med en oppfordring til bønn og tilbedelse.

Edin Løvås (1920-2014) er retreatbevegelsens far i Norge.
Han anså Minutter med Jesus som en av sine viktigste bøker.

Edin Løvås var i mange år leder for Sandom Retreatsenter.

Gå til dagens meditasjon