Retningslinjer for smittevern

Vi følger nøye med på utviklingen og vurderer kontinuerlig hvilke tiltak
vi må ha for å sikre alle et trygt opphold på Sandom.

Først og fremst;

 • Gjeldende regler og anbefalinger fra FHI skal følges på Sandom Retreatsenter til enhver tid
 • Vi anbefaler bruk av privatbil om mulig og kun kjører sammen med personer i egen kohort
  Ved bruk av kollektivtransport; følg FHI / transportøren sine anbefalinger. (munnbind etc.)

Under ditt opphold:

 • Alle besøkende må være friske ved ankomst.
 • På grunn av avstandsreglene tar vi for tiden imot litt færre gjester.
 • Vi er nøye med handhygiene og holder avstand.
 • Alle har sine faste plasser i kapellet, spisestua og peisestuen.
 • Toaletter og bad deles med kun 1-2 andre gjester.
 • Bli på rommet og gi husfolket beskjed umiddelbart dersom du får noen covid-19 symptomer.
 • På retreater med fjellturer bruker vi munnbind i bilene til og fra fjellet.

Takk for at du hjelper oss med smittevern, slik at alle føler seg trygge når de er her hos oss.
Ta kontakt dersom du har spørsmål, forslag og kommentarer!

Velkommen til gode og annerledes dager på Sandom Retreatsenter.

Hilsen husfolket