Taus retreat

Taus retreat

Dato: 25. 07 2017 - 30. 07 2017

Uke 30: tirsdag til søndag

5 overnattinger: kr 3000 – 5200

Spesielt for denne uka:

– Tilbud om åndelig veiledning i tillegg til sjelesorgsamtaler.
(PS: Ønske om åndelig veiledning må skrives i kommentarfelt ved påmelding)