Kristi himmelfart – retreat

Kristi himmelfart - retreat

Dato: 24. 05 2017 - 28. 05 2017

Uke 21: onsdag til søndag

4 overnattinger: kr 2500 – 4400


Forklaring på det fleksible prissystemet vårt

Prisen er fleksibel.
Bakgrunn:Vi ønsker at ingen skal hindres av prisen. De som kan, betaler standardpris, og de som trenger det betaler mindre.

Kontakt Sandom for spørsmål
Hvorfor retreat - hva er retreat?