Retreat med lange fjellturer

Retreat med lange fjellturer

Dato: 11. 07 2018 - 16. 07 2018
Til påmeldingsskjema
Kontakt Sandom for spørsmål

Hvorfor retreat - hva er retreat?

Uke 28: onsdag til mandag

5 overnattinger:  kr 3000 – 5200

– Retreat med lange fjellturer:

 • Dette er en retreat for deg som trives ute i fjellet i mangt slags vær. Vi går en fjelltur midt på dagen (5-6 timer) hver av de tre første dagene. Turene vil være oppe på snaufjellet, og følge stier og dyretråkk.
 • For å ha glede av “retreat med lange fjellturer
  (og ikke hindre andre i å få en fin tur…),
  må en være i nokså god form, og kunne gå greit 10-15 km med 700-1000 m høydeforskjell på 5-6 timer. Antall høydemeter og lengde på turene varierer med hvilke turer turleder velger.
 • Avreisen skjer ca kl 11.00 etter Jesusmeditasjon og bønn.
 • Etter nistelunch går vi samlet videre. På disse turene legger vi ikke opp til deling av gruppa, men gruppa kan likevel gå litt “spredt” uten at det gjør noe.
  Vi går mer eller mindre sammenhengende (kun småpauser), ofte til en topp… Den siste timen av turen på vei ned gir vi igjen ekstra rom for refleksjon og ettertanke ved å gå i taushet. Vi skal være tilbake til Sandom ca kl 18.00 (middag kl 18.30-19.30). Dersom det skulle bli svært dårlig vær, går vi en kortere tur..…
  ”Det fins ikke dårlig vær, bare dårlige klær.” 🙂
 • Gode inngåtte lette eller vanlige fjellsko anbefales. Ikke joggesko.

Generell Informasjon for retreat med fjellturer:

M&F-soleggi (101)_WEBDette er en type retreat for deg som trives ute i fjellet i mangt slags vær. Vi går en fjelltur midt på dagen hver av de tre første dagene. Turene vil være oppe på snaufjellet, og stort sett følge stier og dyretråkk, men på “vanlig” og med “ekstra lange turer” vil en på noe av turen også gå i terrenget og på topper uten stier.

Vi ønsker å bevare mye av den stillheten og Jesus-fokuset som preger de vanlige retreatene. Naturen og storheten i Guds skaperverk kan dermed bli en hjelp til å ikke bare høre, men å lytte oppmerksomt på hva han formidler til den enkelte.

Avreisen skjer på formiddagen etter Jesusmeditasjon og bønn.
Vi kjører bil til vi kommer over tregrensen. Før vi går lytter vi igjen til dagens meditasjonstekst, og vandrer så i taushet den første halvtimen.
Før stillheten brytes og nistematen spises, har vi veksellesning fra Salmenes bok.

Videre deler vi oss eventuelt i et par grupper NB! Gjelder ikke på retreat med lange fjellturer” – se egen info) etter som hvordan en ønsker å gå videre i fjellet. Noen vil gå langt, mens andre ønsker en kortere runde. Vi kjører felles opp og ned, og forventer at alle kan være i fjellet disse timene.
”Det fins ikke dårlig vær, bare dårlige klær” 😉

Tips om hva som er lurt å ha med og på finner du f.eks her på Den Norske Turistforening
Husk å ta med:
– tursekk, termos og solkrem
– gode fjellsko eller lette fjellsko (Viktig med inngåtte kjente sko…)
– vind- og vanntett tøy
– ull-trøye og ull-stillongs
– lue og votter kan det også bli bruk for!
– badetøy (små fjellvann kan friste….)

Siden vi kjører biler opp på fjellet, regner vi med at noen av gjestene kan være med å kjøre etter behov. Utgiftene for kjøring vil bli dekket med kr 2,- /km.

Vi kan glede oss til å få oppleve fjellverdenen i all sin storhet og skjønnhet. Velkommen!

“Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene:
Hvor kommer min hjelp i fra?
Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord.”

Forklaring på prissystemet vårt

Vi har et fleksibelt prissystem. Prisen er fleksibel innenfor en ramme.

Bakgrunn: Vi ønsker at den som trenger å komme på retreat, ikke skal hindres av prisen.
Samtidig har retreatstedene behov for økte inntekter.
Dette kan løses ved at de som mulighet, betaler opp mot maksimumsprisen.

Retreat med delvis taushet – hva er det?

Av og til står det «retreat med delvis taushet» på programmet vårt..
Hva skjuler seg her?.
Jo, dette er en retreat som har et dagsprogram med tause tider formiddag og ettermiddag, og tider for å snakke sammen – rundt kaffebordet, og på tur, for eksempel.

En retreat uten noe oppgitt tema kan også bli veldig spennende! Vi erfarer at Gud faktisk har sin egen agenda for den enkelte av gjestene våre. Dessuten har vi alltid et tema for meditasjonsserien, og dette går igjen i tidebønnene.

Dette kan være en fin retreatform for de som ikke har vært på retreat før. Alle høytidsretreatene våre er også denne typen retreat – og der er temaet selvsagt gitt på forhånd.

«Lyttegruppe» og «Kjærlighetsmåltid»:
I retreat med delvis taushet har vi «lyttegruppe» hver kveld.
Det betyr at du kan dele dine overraskelser, eller mangel på dem, med de andre gjestene, uten at noen kommer med spørsmål eller kommentarer. Et pluss er det også at det ofte er rimelig inspirerende å høre hva de andre har fått i løpet av dagen! Og det er selvsagt frivillig om en vil dele eller ikke.

Siste kveld har vi et såkalt Kjærlighetsmåltid (Agape-måltid), der vi har sangstund, delestund og nattverd rundt et enkelt festbord. Fellesskapet som oppstår i en retreat med gjester i alle aldre, med ulike bakgrunner, kan bli overraskende sterkt når en deler stillheten sammen!

Bortsett fra de faste tause tidene kan du selvsagt velge hvor mye tid du vil bruke i taushet. Setter du på deg «taus-dag-(button) knappen», vil de andre gjestene respektere at du vil vende deg innover og ikke være sosial akkurat da.
I Stillhetens Hus, som inneholder gjesterom og kapell, bevares tausheten hele tida, bortsett fra det som skjer i kapellet ved tidebønnene og i sjelesorg – rommet.

«Stillhetens benk» og «stillhetens stein» finnes også på tunet!

Hva snakker en om på en slik retreat?
For å bevare en åpen, meditativ holdning gjennom dagen, og for å bli i kommunikasjonen med seg selv og Gud, anbefaler vi at en ikke spør og graver om hverandres bakgrunn og hverdag, slik en ellers gjør for å bli kjent.
Nei, her får du faktisk lov til å være anonym – bare på fornavn … og sette dine egne grenser for hva du vil fortelle om deg selv. Dette innebærer også å ikke trå inn i de andre gjestenes frie «rom»

Som Knut Grønvik har sagt:
– Vi kommer sammen for å hjelpe hverandre i å være stille for Gud – og være i relasjonen med ham.
Dette kan være stedet for åndelige samtaler ved kaffebordet, eller rett og slett samtale om det som skjer her og nå …. at jeg så et ekorn på turen, eller klarte å gå til toppen av Kollen, og hvordan det var…!
Det er mange frigjørende samtaler som fremdeles holder en på sporet, selv om de kan være et positivt avbrekk i den prosessen som foregår inne i en.
Dette kan også være stedet for å øve seg i å sette ord på forholdet til Gud, ord for hverdagen du skal vende tilbake til.
Og skulle det av og til bli uforutsett taust, gjør det ingenting!

Til påmeldingsskjema
Kontakt Sandom for spørsmål