Retreat

Retreat

Dato: 06. 11 2018 - 11. 11 2018

Uke 45 : tirsdag til søndag – retreat med delvis taushet

5 overnattinger: kr 3000 – 5200


Forklaring på det fleksible prissystemet vårt

Prisen er fleksibel.
Bakgrunn:Vi ønsker at ingen skal hindres av prisen. De som kan, betaler standardpris, og de som trenger det betaler mindre.

Kontakt Sandom for spørsmål
Hvorfor retreat - hva er retreat?