«Undertyper i Enneagrammet «

"Undertyper i Enneagrammet "

Dato: 02. 11 2017 - 05. 11 2017
Til påmeldingsskjema
Kontakt Sandom for spørsmål

Hvorfor retreat - hva er retreat?

 Uke 44 torsdag til søndag

Pris: kr 2400-4000

Tema:
LÆR OM DE 27 UNDERTYPENE I ENNEAGRAMMET

Videregående kurs – Enneagrammet arrangeres på Sandom
2-5. november 2017.

 

UNDERTYPER I ENNEAGRAMMET

I Enneagrammet opereres det med 9 ulike personlighetsmønstre.

Det som ikke er så mye omtalt er at disse 9 hovedtypene også har 3 undertyper hver. Slik sett kan man si at Enneagrammet ikke bare består av 9 mønster, men av 27.

De tre ulike undertypene i hver hovedtype har ulik påvirkning på hvordan vi uttrykker den dypere drivkraften i hvert mønster.

I Enneagrammet har teorien om instinktene stor betydning. Det er vårt forhold til disse som avgjør hvilken undertype vi blir. Instinktene i denne sammenheng er det 1) det selvoppholdende instinkt, 2) det sosiale instinktet og 3) En – til – En instinktet. Ett av disse instinktene vi bruker mest, det andre som nummer to og det siste bruker vi i svært liten grad.

Hvorfor kan det være nytte å bli kjent med sin undertype?

  • De gir oss mer og spesifikk informasjon om ditt mønster
  • De hjelper oss raskere til å finne vårt riktige mønster og er mer treffsikkert
  • De beskriver mønstre som ikke er beskrevet i de 9 hovedmønstrene
  • De forklarer hvorfor de samme mønstrene kan opptre nokså ulike
  • De gir oss en enda dypere forståelse av oss selv fordi den beskriver vår motivasjon
    også i lys av våre instinkter som er sterke automatiserte drivkrefter som er ikke er så lett å forandre.
  • Siden hver undertype har sin egen utviklingsvei kan vi få mer hjelp til vår modning.

 

KURSHOLDER:

Nina Sjøvoll har egen veiledningspraksis med Ennegrammet som utgangspunkt. Hun har Hovedfag i helsefag og Enneagramutd. fra ”9typer Enneagramakademiet”. Nina har lang erfaring fra utviklingsarbeid både med team og enkeltpersoner som leder gjennom mange år. I tillegg er hun karriereveileder, og er utdannet i veiledningspedagogikk. For mer informasjon gå inn på hennes hjemmeside www.ninasjøvoll.no

Enneagrammet bygger på gammel kristen visdom, men har røtter enda lengre tilbake og brukes i mange sammenhenger. I Norge er det mest kjent som et åndelig og personlighetstype verktøy, men det brukes også som team og lederutvikling både i Norge og ellers i verden.

 

Forklaring på prissystemet vårt

Vi har et fleksibelt prissystem. Prisen er fleksibel innenfor en ramme.

Bakgrunn: Vi ønsker at den som trenger å komme på retreat, ikke skal hindres av prisen.
Samtidig har retreatstedene behov for økte inntekter.
Dette kan løses ved at de som mulighet, betaler opp mot maksimumsprisen.

Til påmeldingsskjema
Kontakt Sandom for spørsmål